Helaas zijn er nog te veel mensen die geen advocaat inschakelen omdat ze bang zijn voor de kosten. Laat u er niet van weerhouden gewoon eens bij ons te informeren met welke kosten u rekening moet houden. Goede bijstand van een advocaat kan u een hoop kosten besparen en kwaliteit heeft zijn (in ons geval heel redelijke) prijs.

Rechtsbijstand in strafzaken is, als het gaat om een in bewaring gestelde verdachte, in de meeste gevallen gratis. Minderjarige verdachten hoeven nooit iets te betalen. Als u ouder bent dan 18 en niet officieel bent aangehouden, maar een oproep ontvangt om bij de rechtbank te verschijnen, dan is een advocaat niet gratis.
Ook in andere gevallen brengt de bijstand door een advocaat en het voeren van een juridische procedure kosten met zich mee. Die kosten vallen uiteen in de volgende categorieën.

–    De kosten voor de advocaat (eigen bijdrage of honorarium)
–    De kosten voor de rechtbank, ook wel griffierecht genoemd
–    De overige kosten, ook wel verschotten genoemd.

Wat de kosten voor de advocaat betreft, kunnen wij u in een aantal gevallen bij staan op grond van de regeling voor gefinancierde rechtsbijstand. Dat wordt soms ook “pro deo” genoemd. Aan u wordt dan, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, een eigen bijdrage opgelegd. Die eigen bijdrage moet u aan de advocaat voldoen. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u controleren of u in aanmerking komt voor deze regeling en zo ja, wat de hoogte van uw eigen bijdrage is. (http://www.rechtsbijstand.nl)

Als extra tip geven we u nog mee dat, als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, u ook eerst met het juridisch loket kunt bellen (0900-8020) kunt bellen en om doorverwijzing naar ons kunt vragen. Let er wel op dat u nadrukkelijk vraagt om naar of mr. Vervest of mr. Fridsma te worden doorverwezen. Wij kunnen u met zo’n doorverwijzing vervolgens € 58,00 korting op de eigen bijdrage geven.

Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, dan brengen wij u een uurtarief in rekening. Dit uurtarief is al vier jaar niet veranderd en bedraagt € 195,–, exclusief btw, per uur. Inclusief btw is dat € 235,95. Wij zijn daarmee de goedkoopste advocaten in de regio, met als bonus onze ruime ervaring.

Jarenlang gaven we iedereen die akkoord was met het uitsluitend via email te corresponderen een korting. Dit initiatief om papier en dus het milieu te sparen is een groot succes gebleken. Bijna niemand wil nog alles via de traditionele post laten lopen. Zo’n succes, dat we ons beleid met ingang van 1 januari 2022 hebben omgekeerd: iedereen het standaardtarief, en een toeslag voor mensen die alles op papier willen hebben. Deze toeslag bedraagt 5%.

Natuurlijk proberen we altijd een inschatting te maken van de hoeveelheid werk en van de daarmee samenhangende totale kosten. Omdat nooit helemaal precies te voorspellen is wat er in uw zaak gaat gebeuren, is dat soms lastig. We houden de in uw zaak bestede tijd zorgvuldig bij. Dat betekent dat, als u vraagt hoeveel tijd de advocaat inmiddels in uw zaak gestoken heeft, u op elk moment van ons een overzicht kunt krijgen.

We doen niet aan kantoorkosten (die u bij veel andere advocaten wel moet betalen) en ook niet aan vergoeding voor parkeergeld.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via info@fvadvocaten.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

× Hoe kan ik je helpen?