Het Heemskerkse advocatenkantoor Fridsma & Vervest  heeft een speciale service voor ondernemers in het leven geroepen: de juridische APK voor bedrijven. Aan de hand van een door mr. Vervest ontwikkelde checklist worden de risico’s van de bedrijfsvoering op juridisch gebied in kaart gebracht, en wordt de ondernemer geadviseerd over eventuele vervolgstappen. Bijzonder is bovendien dat deze service gratis is.

Lokale en regionale ondernemers hebben het in het huidige economische klimaat vaak al lastig genoeg. Het zodanig inrichten van de bedrijfsvoering dat de ondernemer zo min mogelijk risico op juridisch gebied loopt, heeft dan geen prioriteit.  Met deze service willen we als advocatenkantoor laten zien dat we graag in een vroeg stadium met de ondernemer meedenken. En mocht het dan toch mis gaan, dan hopen we dat men ons tijdig weet te vinden.

Voorbeelden van wat er mis kan gaan, zijn een niet bestaand incassobeleid of het niet opstellen van een deugdelijke leveringsovereenkomst waardoor de ondernemer grote financiële risico’s loopt. Ook komt  het helaas maar al te vaak voor dat personeel in dienst wordt genomen op basis van een mondelinge overeenkomst of een heel summier schriftelijk contract, waarin bovendien tegen wettelijke regels wordt gezondigd. Zo wordt regelmatig een te lange proeftijd opgenomen, die daarmee meteen ongeldig is.

Behalve deze onderwerpen komen tijdens de check ook de bedrijfsvorm, huisvesting,  incassobeleid, risico op claims van afnemers en de bedrijfsmiddelen aan de orde.  Het is natuurlijk wel een eerste check. We leggen de risico’s bloot. Daarna is het aan de ondernemer zelf om te beslissen of er iets mee gedaan moet worden.

En als er dan iets gedaan moet worden, denken we ook graag met u mee wat het honorarium betreft. Het aloude “uurtje factuurtje”  kan natuurlijk de basis zijn, maar het is ook mogelijk om alternatieve prijsafspraken te maken. Neem contact op en we leggen de mogelijkheden graag uit.

Ondernemers die belangstelling voor de juridische APK hebben, kunnen per email contact opnemen: vervest@fvadvocaten.nl. Als in de email bedrijfsnaam, contactpersoon en contacttelefoonnummer worden vermeld, nemen wij  contact op voor het maken van een afspraak.  

× Hoe kan ik je helpen?